Điện thoại

(0236) 3899 308

Info@ptscdanang.com.vn

Địa chỉ

Đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

1) Toạ độ Cảng:                                              190 18’20’’N – 1050 49’ 00’’E

2) Vị trí Hoa tiêu:                                           190 19’ 12’’N – 1050 52’12’’E

3) Khoảng cách hoa tiêu:                              1,2 Hải lý.

4) Chiều dài luồng tàu:                                 1,2 Hải lý. Độ sâu -11 m.