Nguồn lực khai thác
Cầu bến

HỆ THỐNG CẦU CẢNG:

 

Stt

Các thông số chính

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

1

Chiều dài cầu cảng

200 m

400 m

2

Chiều rộng cầu cảng

30 m

30 m

3

Cao trình mặt bến

4,5 m

4,5 m

4

Diện tích vùng nước trước bến

200m x 50m

400m  x 50m

5

Độ sâu vùng nước trước bến

-7.5m

-9,5m

6

Loại tàu cập cảng

Tàu 5.000 DWT giảm tải.

Tàu 10.000 DWT đầy tải.

Tàu 20.000 DWT giảm tải.