Danh mục về chúng tôi
Vị trí địa lý
Thứ sáu,30/12/2016

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

1) Toạ độ Cảng:                                              190 18’20’’N - 1050 49’ 00’’E

2) Vị trí Hoa tiêu:                                           190 19’ 12’’N - 1050 52’12’’E

 

3) Khoảng cách hoa tiêu:                              1,2 Hải lý.

4) Chiều dài luồng tàu:                                 1,2 Hải lý. Độ sâu -11 m.