Danh sách dịch vụ
Dịch vụ dầu khí

Các dịch vụ Dầu khí:

 

 • Quản lý điều hành khai thác căn cứ cảng dịch vụ kỹ thuật dầu khí;
 • Cung cấp lao động chuyên ngành dầu khí và cảng biển;
 • Cung cấp, cho thuê các trang thiết bị nâng hạ, xếp dỡ, phương tiện vận tải;
 • Cung cấp dịch vụ chế tạo, sửa chữa bảo dưỡng cơ khí dầu khí;
 • Cung cấp vật tư thiết bị, thực phẩm;
 • Cung cấp dịch vụ thử tải, kiểm tra không phá hủy, xử lý nhiệt trước và sau khi hàn, cung cấp dịch vụ hạ thủy, nâng hạ;
 • Kinh doanh nhiên liệu xăng dầu, dầu mỡ bôi trơn và các sản phẩm dầu khí;
 • Kinh doanh cho thuê phòng làm việc, kho, bãi nhà xưởng phương tiện vận tải;
 • Kinh doanh cho thuê container;
 • Cung ứng dịch vụ hải quan, đại lý tàu biển và cung ứng tàu thuyền, đổi ca;
 • Dịch vụ khác;