Danh sách dịch vụ
Dịch vụ Cảng Sơn Trà

+ Các dịch vụ Cảng Sơn Trà :

  • Dịch vụ cầu cảng, bến, kho, bãi, văn phòng cho thuê;
  • Cung cấp, cho thuê các trang thiết bị nâng hạ, xếp dỡ, phương tiện vận tải;
  • Dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ cân hạng nặng và hạ thủy các cấu kiện, công trình;
  • Dịch vụ cung cấp nhiên liệu, dầu nhớt và nước sạch, sửa chữa đầu bến cho tàu biển;
  • Dịch vụ cung cấp lao động kỹ thuật tại cảng;
  • Dịch vụ đại lý tàu biển, khai thuế hải quan, logistics và giao nhận, vận tải đa phương thức đường thủy, đường bộ.
  • Dịch vụ cho thuê tàu lai dắt.